BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

25/01/2018 | 14:48

Bảng giá đất Quận 11 năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

UY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chi tiết giá đất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 ÂU CƠ BÌNH THỚI RANH QUẬN TÂN BÌNH        20,200
2 BÌNH DƯƠNG THI XÃ ÂU CƠ ÔNG ÍCH KHIÊM          9,600
3 BÌNH THỚI LÊ ĐẠI HÀNH MINH PHỤNG        19,400
MINH PHỤNG LẠC LONG QUÂN        17,010
4 CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ LỮ GIA            14,040
5 CÔNG CHÚA NGỌC HÂN TRỌN ĐƯỜNG          14,040
6 ĐẶNG MINH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG          17,200
7 ĐÀO NGUYÊN PHỔ TRỌN ĐƯỜNG          17,200
8 ĐỖ NGỌC THẠNH TRỌN ĐƯỜNG          19,400
9 ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG          14,040
10 ĐƯỜNG 100 BÌNH THỚI BÌNH THỚI HẺM 86 ÔNG ÍCH KHIÊM        11,340
11 ĐƯỜNG 281 LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ NHỎ        17,200
12 ĐƯỜNG 3/2 LÝ THƯỜNG KIỆT LÊ ĐẠI HÀNH        36,450
LÊ ĐẠI HÀNH MINH PHỤNG        34,290
13 ĐƯỜNG 702 HỒNG BÀNG HỒNG BÀNG DỰ PHÓNG        12,150
14 ĐƯỜNG 762 HỒNG BÀNG HỒNG BÀNG LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI)        10,800
15 ĐƯỜNG SỐ 2 CƯ XÁ LỮ GIA ĐƯỜNG 52 CƯ XÁ LỮ GIA LÝ THƯỜNG KIỆT        21,200
16 ĐƯỜNG SỐ 3 CƯ XÁ LỮ GIA LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ NHỎ        21,200
17 ĐƯỜNG SỐ 2, 5, 9 CƯ XÁ BÌNH THỚI          17,550
18 ĐƯỜNG SỐ 3, 7 CƯ XÁ BÌNH THỚI          17,550
19 ĐƯỜNG SỐ 3A CƯ XÁ BÌNH THỚI          15,120
20 ĐƯỜNG SỐ 4,6,8 CƯ XÁ BÌNH THỚI          15,120
21 ĐƯỜNG SỐ 5A CƯ XÁ BÌNH THỚI          15,120
22 ĐƯỜNG SỐ 7A CƯ XÁ BÌNH THỚI          15,120
23 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TRỌN ĐƯỜNG          18,900
24 DƯƠNG TỬ GIANG TRỌN ĐƯỜNG          19,000
25 HÀ TÔN QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG          19,000
26 HÀN HẢI NGUYÊN TRỌN ĐƯỜNG          22,000
27 HÀN HẢI NGUYÊN (NỐI DÀI) PHÚ THỌ CUỐI ĐƯỜNG        16,200
28 HỒNG BÀNG NGUYỄN THỊ NHỎ TÂN HÓA        24,300
29 HOÀNG ĐỨC TƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG          15,660
30 HÒA BÌNH LẠC LONG QUÂN RANH QUẬN TÂN PHÚ        19,800
31 HÒA HẢO TRỌN ĐƯỜNG          26,400
32 HUYỆN TOẠI TRỌN ĐƯỜNG          11,340
33 KHUÔNG VIỆT TRỌN ĐƯỜNG          14,040
34 LẠC LONG QUÂN LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) HÒA BÌNH        20,600
HÒA BÌNH ÂU CƠ        22,000
35 LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) TRỌN ĐƯỜNG          15,120
36 LÃNH BINH THĂNG ĐƯỜNG 3/2 BÌNH THỚI        22,000
37 LÊ ĐẠI HÀNH NGUYỄN CHÍ THANH ĐƯỜNG 3/2        22,000
ĐƯỜNG 3/2 BÌNH THỚI        36,600
38 LÊ THỊ BẠCH CÁT TRỌN ĐƯỜNG          15,120
39 LÊ TUNG TRỌN ĐƯỜNG          11,340
40 LỮ GIA LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ NHỎ        34,800
41 LÒ SIÊU QUÂN SỰ ĐƯỜNG 3/2        12,150
ĐƯỜNG 3/2 HỒNG BÀNG        18,000
42 LÝ NAM ĐẾ ĐƯỜNG 3/2 NGUYỄN CHÍ THANH        22,000
43 LÝ THƯỜNG KIỆT THIÊN PHƯỚC NGUYỄN CHÍ THANH        39,600
44 MINH PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG          23,800
45 NGUYỄN BÁ HỌC TRỌN ĐƯỜNG          19,400
46 NGUYỄN CHÍ THANH LÝ THƯỜNG KIỆT LÊ ĐẠI HÀNH        35,100
LÊ ĐẠI HÀNH NGUYỄN THỊ NHỎ        32,400
NGUYỄN THỊ NHỎ ĐƯỜNG 3/2        23,760
47 NGUYỄN THỊ NHỎ ĐƯỜNG 3/2 HỒNG BÀNG        24,300
48 NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI) BÌNH THỚI THIÊN PHƯỚC        19,400
49 NGUYỄN VĂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG          11,340
50 NHẬT TẢO LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ NAM ĐẾ        21,600
LÝ NAM ĐẾ CUỐI ĐƯỜNG        14,040
51 ÔNG ÍCH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG          25,600
52 PHAN XÍCH LONG TRỌN ĐƯỜNG          18,000
53 PHÓ CƠ ĐIỀU ĐƯỜNG 3/2 TRẦN QUÝ        26,400
TRẦN QUÝ NGUYỄN CHÍ THANH        24,200
54 PHÚ THỌ TRỌN ĐƯỜNG          15,390
55 QUÂN SỰ TRỌN ĐƯỜNG          14,040
56 TÂN HÓA TRỌN ĐƯỜNG          12,000
57 TÂN KHAI TRỌN ĐƯỜNG          19,000
58 TÂN PHƯỚC LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ NAM ĐẾ        17,600
LÊ ĐẠI HÀNH LÊ THỊ RIÊNG        22,000
59 TÂN THÀNH NGUYỄN THỊ NHỎ LÒ SIÊU        14,040
60 TẠ UYÊN TRỌN ĐƯỜNG          37,400
61 THÁI PHIÊN ĐỘI CUNG ĐƯỜNG 3/2        14,040
ĐƯỜNG 3/2 HỒNG BÀNG        19,000
62 THIÊN PHƯỚC NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI) LÝ THƯỜNG KIỆT        13,500
63 THUẬN KIỀU TRỌN ĐƯỜNG          20,200
64 TÔN THẤT HIỆP TRỌN ĐƯỜNG          20,200
65 TỔNG LUNG TRỌN ĐƯỜNG          12,150
66 TỐNG VĂN TRÂN TRỌN ĐƯỜNG          14,040
67 TRẦN QUÝ LÊ ĐẠI HÀNH TẠ UYÊN        24,600
TẠ UYÊN NGUYỄN THỊ NHỎ        20,600
68 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG ÂU CƠ TỐNG VĂN TRÂN          8,640
69 TUỆ TĨNH TRỌN ĐƯỜNG          19,400
70 VĨNH VIỄN TRỌN ĐƯỜNG          22,000
71 XÓM ĐẤT TRỌN ĐƯỜNG          20,200

 

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN 11 TP HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ỐC TRẦN LÊ TLREAL

 

 

"BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU BÁN NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MUA

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU MUA NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CĂN NHÀ ƯNG Ý"

HOTLINE: 0909314898 - 0901497897

 

MUỐN BÁN NHÀ NHANH HÃY GỌI TLREAL ?

  • Quý Khách đang cần BÁN NHÀ nhanh để giải quyết vấn đề cá nhân ?
  • Quý Khách ĐÃ GỬI cho nhiều đơi vị môi giới bạn bè, người thân nhưng vẫn chưa bán được ?
  • Quý Khách đã đăng tin trên báo nhưng chỉ tiếp những người không có thiện chí ?

 

HÃY ĐỂ TLREAL GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN ĐÓ CHO QUÝ KHÁCH

 

  • TLREAL Với đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Bất Động Sản
  • TLREAL chuyên hoạt động trong phân khúc mua bán nhà phố nên đang có rất nhiều khách hàng đang tìm mua nhà.
  • TLREAL có đội ngũ nhân viên định giá chuyên nghiệp nên khi khách hàng bán nhà sẽ được tư vấn về giá bán tốt nhất
  • TLREAL chỉ nhận đúng hoa hồng khi giao dịch mua bán thành công đảm bảo không nâng/ kê giá bán.
  •  TLREAL  kim chỉ nang hoạt động của nhân viên TLREAL CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG – UY TÍN

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRẦN LÊ - TLREAL

Văn phòng: 168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0901 497 897 

Email: info@tlreal.com.vn

Website : tlreal.com.vn

Facebook : https://www.facebook.com/tlreal.com.vn/

Các tin liên quan

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN


Địa Ốc Trần Lê - TLREAL

tlreal.com.vn

Quý khách có nhu cầu tư vấn, nhận báo giá và chính sách ưu đãi thông tin các dự án chung cư chính xác từ CĐT xin vui lòng điền thông tin theo mẫu! Hotline: 0901 497 897 Chúc anh chị có cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý !!!

tlreal.com.vn
0901 497 897
Gọi