BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

25/01/2018 | 15:00

Bảng giá đất Quận 5 năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chi tiết giá đất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 AN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG          23,900
2 AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG        58,200
NGUYỄN TRI PHƯƠNG NGÔ QUYỀN        29,600
3 AN ĐIỀM TRỌN ĐƯỜNG          24,600
4 BẠCH VÂN VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRẦN TUẤN KHẢI        33,000
TRẦN TUẤN KHẢI AN BÌNH        28,600
5 BÀ TRIỆU NGUYỄN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT        33,000
LÝ THƯỜNG KIỆT TRIỆU QUANG PHỤC        18,600
6 BÃI SẬY TRỌN ĐƯỜNG          20,200
7 BÙI HỮU NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG          37,000
8 CAO ĐẠT TRỌN ĐƯỜNG          33,000
9 CHÂU VĂN LIÊM TRỌN ĐƯỜNG          49,300
10 CHIÊU ANH CÁC TRỌN ĐƯỜNG          30,800
11 CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG          38,600
12 DƯƠNG TỬ GIANG TRỌN ĐƯỜNG          34,300
13 ĐẶNG THÁI THÂN TRỌN ĐƯỜNG          27,200
14 ĐÀO TẤN TRỌN ĐƯỜNG          26,400
15 ĐỖ NGỌC THẠNH HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG NGUYỄN CHÍ THANH        33,900
16 ĐỖ VĂN SỬU TRỌN ĐƯỜNG          22,000
17 GIA PHÚ TRỌN ĐƯỜNG          25,600
18 GÒ CÔNG TRỌN ĐƯỜNG          26,400
19 HÀ TÔN QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG          33,000
20 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) CHÂU VĂN LIÊM        38,400
CHÂU VĂN LIÊM HỌC LẠC        45,500
21 HỒNG BÀNG TRỌN ĐƯỜNG          42,600
22 HỌC LẠC TRỌN ĐƯỜNG          37,000
23 HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG          39,600
24 HUỲNH MẪN ĐẠT VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRẦN HƯNG ĐẠO        28,600
TRẦN HƯNG ĐẠO TRẦN PHÚ        33,000
25 KIM BIÊN TRỌN ĐƯỜNG          32,400
26 KÝ HOÀ TRỌN ĐƯỜNG          24,600
27 LÃO TỬ TRỌN ĐƯỜNG          24,300
28 LÊ HỒNG PHONG HÙNG VƯƠNG NGUYỄN TRÃI        39,600
NGUYỄN TRÃI TRẦN HƯNG ĐẠO        28,600
29 LÊ QUANG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG          28,400
30 LƯƠNG NHỮ HỌC TRỌN ĐƯỜNG          30,000
31 LƯU XUÂN TÍN TRỌN ĐƯỜNG          20,300
32 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG          35,200
33 MẠC CỬU TRỌN ĐƯỜNG          31,600
34 MẠC THIÊN TÍCH TRỌN ĐƯỜNG          27,200
35 NGHĨA THỤC TRỌN ĐƯỜNG          27,600
36 NGÔ GIA TỰ TRỌN ĐƯỜNG          35,200
37 NGÔ NHÂN TỊNH TRỌN ĐƯỜNG          30,000
38 NGÔ QUYỀN VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRẦN HƯNG ĐẠO        24,100
TRẦN HƯNG ĐẠO AN DƯƠNG VƯƠNG        30,100
AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN CHÍ THANH        23,500
39 NGUYỄN AN KHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG          27,200
40 NGUYỄN ÁN TRỌN ĐƯỜNG          21,600
41 NGUYỄN BIỂU NGUYỄN TRÃI CAO ĐẠT        36,000
CAO ĐẠT VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ)        30,000
42 NGUYỄN CHÍ THANH TRỌN ĐƯỜNG          35,100
43 NGUYỄN DUY DƯƠNG NGUYỄN TRÃI NGUYỄN CHÍ THANH        33,000
44 NGUYỄN KIM TRỌN ĐƯỜNG          24,900
45 NGUYỄN THI TRỌN ĐƯỜNG          32,400
46 NGUYỄN THỊ NHỎ TRỌN ĐƯỜNG          26,000
47 NGUYỄN THỜI TRUNG TRỌN ĐƯỜNG          21,000
48 NGUYỄN TRÃI NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG        66,000
NGUYỄN TRI PHƯƠNG HỌC LẠC        48,400
HỌC LẠC HỒNG BÀNG        41,800
49 NGUYỄN TRI PHƯƠNG VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRẦN HƯNG ĐẠO        22,300
TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN CHÍ THANH        41,700
50 NGUYỄN VĂN CỪ VÕ VĂN KIỆT (BẾN CHƯƠNG DƯƠNG cũ) TRẦN HƯNG ĐẠO        33,600
TRẦN HƯNG ĐẠO NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ        42,700
51 NGUYỄN VĂN ĐỪNG TRỌN ĐƯỜNG          25,100
52 NHIÊU TÂM TRỌN ĐƯỜNG          37,400
53 PHẠM BÂN TRỌN ĐƯỜNG          23,000
54 PHẠM HỮU CHÍ NGUYỄN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT        27,400
TRIỆU QUANG PHỤC THUẬN KIỀU        20,500
THUẬN KIỀU NGUYỄN THỊ NHỎ        23,900
55 PHẠM ĐÔN TRỌN ĐƯỜNG          24,700
56 PHAN HUY CHÚ TRỌN ĐƯỜNG          20,600
57 PHAN PHÚ TIÊN TRỌN ĐƯỜNG          19,500
58 PHAN VĂN KHOẺ TRỌN ĐƯỜNG          21,300
59 PHAN VĂN TRỊ TRỌN ĐƯỜNG          31,600
60 PHƯỚC HƯNG TRỌN ĐƯỜNG          41,800
61 PHÓ CƠ ĐIỀU TRỌN ĐƯỜNG          25,800
62 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG          25,300
63 PHÙNG HƯNG VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) TRỊNH HOÀI ĐỨC        33,000
TRỊNH HOÀI ĐỨC HỒNG BÀNG        37,400
64 PHÚ GIÁO TRỌN ĐƯỜNG          26,400
65 PHÚ HỮU TRỌN ĐƯỜNG          30,400
66 PHÚ ĐINH TRỌN ĐƯỜNG          17,000
67 SƯ VẠN HẠNH TRỌN ĐƯỜNG          29,000
68 TÂN HÀNG TRỌN ĐƯỜNG          24,000
69 TÂN HƯNG TRỌN ĐƯỜNG          27,700
70 TÂN THÀNH THUẬN KIỀU ĐỖ NGỌC THẠNH        30,800
ĐỖ NGỌC THẠNH TẠ UYÊN        35,200
TẠ UYÊN NGUYỄN THỊ NHỎ        30,800
71 TĂNG BẠT HỔ TRỌN ĐƯỜNG          30,500
72 TẠ UYÊN HỒNG BÀNG NGUYỄN CHÍ THANH        48,400
73 TẢN ĐÀ TRỌN ĐƯỜNG          40,400
74 THUẬN KIỀU TRỌN ĐƯỜNG          33,000
75 TỐNG DUY TÂN TRỌN ĐƯỜNG          18,000
76 TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG          39,600
77 TRẦN CHÁNH CHIẾU TRỌN ĐƯỜNG          28,600
78 TRẦN HOÀ TRỌN ĐƯỜNG          25,000
79 TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG        58,700
NGUYỄN TRI PHƯƠNG CHÂU VĂN LIÊM        38,400
CHÂU VĂN LIÊM HỌC LẠC        46,700
80 TRẦN NHÂN TÔN TRỌN ĐƯỜNG          25,800
81 TRẦN ĐIỆN TRỌN ĐƯỜNG          26,400
82 TRẦN PHÚ TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN TRÃI        29,100
NGUYỄN TRÃI AN DƯƠNG VƯƠNG        39,600
AN DƯƠNG VƯƠNG NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ        33,900
83 TRẦN TƯỚNG CÔNG TRỌN ĐƯỜNG          25,000
84 TRẦN TUẤN KHẢI TRỌN ĐƯỜNG          30,400
85 VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) NGUYỄN VĂN CỪ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG        36,800
86 VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) TRỌN ĐƯỜNG          33,000
87 TRẦN XUÂN HOÀ TRỌN ĐƯỜNG          25,500
88 TRANG TỬ TRỌN ĐƯỜNG          31,600
89 TRIỆU QUANG PHỤC TRỌN ĐƯỜNG          31,600
90 TRỊNH HOÀI  ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG          37,400
91 VẠN KIẾP TRỌN ĐƯỜNG          29,000
92 VẠN TƯỢNG TRỌN ĐƯỜNG          33,000
93 VÕ TRƯỜNG TOẢN TRỌN ĐƯỜNG          24,700
94 VŨ CHÍ HIẾU TRỌN ĐƯỜNG          37,400
95 XÓM CHỈ TRỌN ĐƯỜNG          17,300
96 XÓM VÔI TRỌN ĐƯỜNG          26,400
97 YẾT KIÊU TRỌN ĐƯỜNG          32,200

 

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN 5 TP HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ỐC TRẦN LÊ TLREAL

 

 

"BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU BÁN NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MUA

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU MUA NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CĂN NHÀ ƯNG Ý"

HOTLINE: 0909314898 - 0901497897

 

MUỐN BÁN NHÀ NHANH HÃY GỌI TLREAL ?

  • Quý Khách đang cần BÁN NHÀ nhanh để giải quyết vấn đề cá nhân ?
  • Quý Khách ĐÃ GỬI cho nhiều đơi vị môi giới bạn bè, người thân nhưng vẫn chưa bán được ?
  • Quý Khách đã đăng tin trên báo nhưng chỉ tiếp những người không có thiện chí ?

 

HÃY ĐỂ TLREAL GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN ĐÓ CHO QUÝ KHÁCH

 

  • TLREAL Với đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Bất Động Sản
  • TLREAL chuyên hoạt động trong phân khúc mua bán nhà phố nên đang có rất nhiều khách hàng đang tìm mua nhà.
  • TLREAL có đội ngũ nhân viên định giá chuyên nghiệp nên khi khách hàng bán nhà sẽ được tư vấn về giá bán tốt nhất
  • TLREAL chỉ nhận đúng hoa hồng khi giao dịch mua bán thành công đảm bảo không nâng/ kê giá bán.
  •  TLREAL  kim chỉ nang hoạt động của nhân viên TLREAL CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG – UY TÍN

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRẦN LÊ - TLREAL

Văn phòng: 168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0901 497 897 

Email: info@tlreal.com.vn

Website : tlreal.com.vn

Facebook : https://www.facebook.com/tlreal.com.vn/

Các tin liên quan

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN


Địa Ốc Trần Lê - TLREAL

tlreal.com.vn

Quý khách có nhu cầu tư vấn, nhận báo giá và chính sách ưu đãi thông tin các dự án chung cư chính xác từ CĐT xin vui lòng điền thông tin theo mẫu! Hotline: 0901 497 897 Chúc anh chị có cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý !!!

tlreal.com.vn
0901 497 897
Gọi