BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

25/01/2018 | 14:58

Bảng giá đất Quận 6 năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chi tiết giá đất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 AN DƯƠNG VƯƠNG TÂN HOÀ ĐÔNG KINH DƯƠNG VƯƠNG      11,200
KINH DƯƠNG VƯƠNG LÝ CHIÊU HOÀNG      12,400
LÝ CHIÊU HOÀNG RANH QUẬN 8        8,600
2 BÀ HOM KINH DƯƠNG VƯƠNG HẺM 76 BÀ HOM      17,000
HẺM 76 BÀ HOM AN DƯƠNG VƯƠNG      13,800
3 BÀ KÝ TRỌN ĐƯỜNG          8,400
4 BÀ LÀI TRỌN ĐƯỜNG        11,700
5 BÃI SẬY NGÔ NHÂN TỊNH BÌNH TIÊN      18,800
BÌNH TIÊN LÒ GỐM      13,400
6 BẾN LÒ GỐM BẾN PHÚ LÂM BÀ LÀI      11,700
BÀ LÀI VÕ VĂN KIỆT        6,900
7 BẾN PHÚ LÂM TRỌN ĐƯỜNG          9,800
8 BÌNH PHÚ TRỌN ĐƯỜNG        14,500
9 BÌNH TÂY TRỌN ĐƯỜNG        18,600
10 BÌNH TIÊN TRỌN ĐƯỜNG        22,800
11 BỬU ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG          9,900
12 CAO VĂN LẦU LÊ QUANG SUNG BÃI SẬY      19,000
BÃI SẬY VÕ VĂN KIỆT      17,700
13 CHỢ LỚN TRỌN ĐƯỜNG        12,100
14 CHU VĂN AN LÊ QUANG SUNG BÃI SẬY      28,200
BÃI SẬY VÕ VĂN KIỆT      19,200
15 ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÁ TÂN HOÀ ĐÔNG      10,200
TÂN HOÀ ĐÔNG BÀ HOM      13,200
BÀ HOM KINH DƯƠNG VƯƠNG      11,800
16 ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA PHƯỜNG 13          9,600
17 ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A PHƯỜNG 12          8,500
18 ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B PHƯỜNG 13          8,500
19 ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM D PHƯỜNG 10          8,500
20 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM PHƯỜNG 13, 14          8,500
21 ĐƯỜNG SỐ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG BÀ HOM        9,600
22 ĐƯỜNG SỐ 11 AN DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 10      11,400
23 GIA PHÚ NGÔ NHÂN TỊNH PHẠM PHÚ THỨ      18,000
24 HẬU GIANG PHẠM ĐÌNH HỔ MINH PHỤNG      34,200
MINH PHỤNG NGUYỄN VĂN LUÔNG      20,400
NGUYỄN VĂN LUÔNG MŨI TÀU      18,200
25 HỒNG BÀNG NGUYỄN THỊ NHỎ CẦU PHÚ LÂM      24,300
CẦU PHÚ LÂM VÒNG XOAY PHÚ LÂM      22,700
26 HOÀNG LÊ KHA TRỌN ĐƯỜNG          9,000
27 KINH DƯƠNG VƯƠNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM MŨI TÀU      18,400
28 LÊ QUANG SUNG NGÔ NHÂN TỊNH MAI XUÂN THƯỞNG      27,800
MAI XUÂN THƯỞNG MINH PHỤNG      19,100
MINH PHỤNG LÒ GỐM      11,400
29 LÊ TẤN KẾ TRỌN ĐƯỜNG        36,400
30 LÊ TRỰC TRỌN ĐƯỜNG        16,600
31 LÊ TUẤN MẬU TRỌN ĐƯỜNG        11,500
32 LÝ CHIÊU HOÀNG NGUYỄN VĂN LUÔNG AN DƯƠNG VƯƠNG      11,700
33 MAI XUÂN THƯỞNG LÊ QUANG SUNG PHAN VĂN KHOẺ      18,700
PHAN VĂN KHOẺ VÕ VĂN KIỆT      15,200
34 MINH PHỤNG PHAN VĂN KHOẺ HỒNG BÀNG      22,500
35 NGÔ NHÂN TỊNH LÊ QUANG SUNG VÕ VĂN KIỆT      30,000
36 NGUYỄN HỮU THẬN TRỌN ĐƯỜNG        32,500
37 NGUYỄN ĐÌNH CHI TRỌN ĐƯỜNG          9,800
38 NGUYỄN PHẠM TUÂN TRỌN ĐƯỜNG          6,700
39 NGUYỄN THỊ NHỎ LÊ QUANG SUNG HỒNG BÀNG      26,000
40 NGUYỄN VĂN LUÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM HẬU GIANG      23,300
HẬU GIANG ĐƯỜNG SỐ 26      19,400
ĐƯỜNG SỐ 26 LÝ CHIÊU HOÀNG      12,000
41 NGUYỄN VĂN LUÔNG
(NGUYỄN NGỌC CUNG THEO BẢNG GIÁ ĐẤT 2014)
LÝ CHIÊU HOÀNG VÕ VĂN KIỆT        9,800
42 NGUYỄN XUÂN PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG        23,700
43 PHẠM ĐÌNH HỔ HỒNG BÀNG BÃI SẬY      25,600
BÃI SẬY PHẠM VĂN CHÍ      18,500
44 PHẠM PHÚ THỨ TRỌN ĐƯỜNG        14,900
45 PHẠM VĂN CHÍ BÌNH TÂY BÌNH TIÊN      23,200
BÌNH TIÊN LÝ CHIÊU HOÀNG      14,300
46 PHAN ANH TÂN HÒA ĐÔNG RANH QUẬN TÂN PHÚ      11,100
47 PHAN VĂN KHOẺ NGÔ NHÂN TỊNH MAI XUÂN THƯỞNG      21,400
MAI XUÂN THƯỞNG BÌNH TIÊN      14,900
BÌNH TIÊN LÒ GỐM      13,100
48 TÂN HOÀ ĐÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM ĐẶNG NGUYÊN CẨN      14,300
ĐẶNG NGUYÊN CẨN AN DƯƠNG VƯƠNG      10,700
49 TÂN HOÁ HỒNG BÀNG ĐẶNG NGUYÊN CẨN      14,000
ĐẶNG NGUYÊN CẨN CẦU TÂN HOÁ      13,200
50 THÁP MƯỜI PHẠM ĐÌNH HỔ NGÔ NHÂN TỊNH      43,600
51 TRẦN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG        31,500
52 TRẦN TRUNG LẬP TRỌN ĐƯỜNG        17,900
53 VÕ VĂN KIỆT NGÔ NHÂN TỊNH (P.1) CẦU LÒ GỐM (P.7)      24,400
CẦU LÒ GỐM (P.7) RẠCH NHẢY (P.10)      19,800
54 TRANG TỬ ĐỖ NGỌC THẠCH PHẠM ĐÌNH HỔ      22,100
55 VĂN THÂN BÌNH TIÊN BÀ LÀI      14,600
BÀ LÀI LÒ GỐM        9,300
56 TRẦN VĂN KIỂU (ĐƯỜNG SỐ 11 KDC BÌNH PHÚ) HẬU GIANG LÝ CHIÊU HOÀNG      13,600
LÝ CHIÊU HOÀNG VÀNH ĐAI      11,400
57 ĐƯỜNG SỐ 22 TRỌN ĐƯỜNG        12,100
58 ĐƯỜNG SỐ 23 TRỌN ĐƯỜNG        13,000
59 ĐƯỜNG SỐ 24 TRỌN ĐƯỜNG        12,100
60 ĐƯỜNG SỐ 26 TRỌN ĐƯỜNG        14,000
61 ĐƯỜNG SONG HÀNH TRỌN ĐƯỜNG        11,400

 

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN 6 TP HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ỐC TRẦN LÊ TLREAL

 

 

"BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU BÁN NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MUA

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU MUA NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CĂN NHÀ ƯNG Ý"

HOTLINE: 0909314898 - 0901497897

 

MUỐN BÁN NHÀ NHANH HÃY GỌI TLREAL ?

  • Quý Khách đang cần BÁN NHÀ nhanh để giải quyết vấn đề cá nhân ?
  • Quý Khách ĐÃ GỬI cho nhiều đơi vị môi giới bạn bè, người thân nhưng vẫn chưa bán được ?
  • Quý Khách đã đăng tin trên báo nhưng chỉ tiếp những người không có thiện chí ?

 

HÃY ĐỂ TLREAL GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN ĐÓ CHO QUÝ KHÁCH

 

  • TLREAL Với đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Bất Động Sản
  • TLREAL chuyên hoạt động trong phân khúc mua bán nhà phố nên đang có rất nhiều khách hàng đang tìm mua nhà.
  • TLREAL có đội ngũ nhân viên định giá chuyên nghiệp nên khi khách hàng bán nhà sẽ được tư vấn về giá bán tốt nhất
  • TLREAL chỉ nhận đúng hoa hồng khi giao dịch mua bán thành công đảm bảo không nâng/ kê giá bán.
  •  TLREAL  kim chỉ nang hoạt động của nhân viên TLREAL CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG – UY TÍN

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRẦN LÊ - TLREAL

Văn phòng: 168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0901 497 897 

Email: info@tlreal.com.vn

Website : tlreal.com.vn

Facebook : https://www.facebook.com/tlreal.com.vn/

Các tin liên quan

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN


Địa Ốc Trần Lê - TLREAL

tlreal.com.vn

Quý khách có nhu cầu tư vấn, nhận báo giá và chính sách ưu đãi thông tin các dự án chung cư chính xác từ CĐT xin vui lòng điền thông tin theo mẫu! Hotline: 0901 497 897 Chúc anh chị có cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý !!!

tlreal.com.vn
0901 497 897
Gọi