BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

25/01/2018 | 14:53

Bảng giá đất Quận 9 năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chi tiết giá đất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG  ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BÙI QUỐC KHÁI NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG          1,800
2 BƯNG ÔNG THOÀN TRỌN ĐƯỜNG            2,400
3 CẦU ĐÌNH GIAO ĐƯỜNG LONG PHƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI          1,500
4 CẦU XÂY 1 ĐẦU TUYẾN (HOÀNG HỮU NAM) CUỐI TUYẾN NAM CAO          2,800
5 CẦU XÂY 2 ĐẦU TUYẾN NAM CAO CUỐI TUYẾN (CẦU XÂY 1)          2,800
6 DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚ HAI BÀ TRƯNG ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY BỘT GIẶT VISO          4,800
7 DƯƠNG ĐÌNH HỘI ĐỖ XUÂN HỢP NGÃ 3 BƯNG ÔNG THOÀN          3,400
8 ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG            6,000
9 ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG            5,400
10 ĐÌNH PHONG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG            3,600
11 ĐỖ XUÂN HỢP NGÃ 4 BÌNH THÁI CẦU NĂM LÝ          7,000
CẦU NĂM LÝ NGUYỄN DUY TRINH          5,400
12 ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ CẦU XÂY 1 ĐƯỜNG 671          2,400
13 ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 1 PHƯỜNG TÂN PHÚ QUỐC LỘ 1A CỔNG 1 SUỐI TIÊN          3,600
    CỔNG 1 SUỐI TIÊN NAM CAO          2,400
14 ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,000
15 ĐƯỜNG 11 NGUYỄN VĂN TĂNG HÀNG TRE          2,100
16 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRƯƠNG VĂN HẢI ĐƯỜNG 8          2,400
17 ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B QUANG TRUNG ĐƯỜNG 11          2,400
18 ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG            3,600
19 ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG            2,700
20 ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG            2,700
21 ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 138          3,000
22 ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,000
23 ĐƯỜNG 15 NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG          1,800
24 ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNH XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG          3,000
25 ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÃ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỜNG          2,400
26 ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TÁI ĐỊNH CƯ CẦU XÂY          2,800
27 ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,000
28 ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG SỐ 6A ĐƯỜNG SỐ 9          3,600
29 ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐẠI LỘ 2 ĐƯỜNG SỐ 6D          3,600
30 ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TRỌN ĐƯỜNG          2,700
31 ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG            3,600
32 ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TRỌN ĐƯỜNG          2,400
33 ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,300
34 ĐƯỜNG 22-25, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG            3,600
35 ĐƯỜNG 23 NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG          1,500
36 ĐƯỜNG 24 NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG          1,800
37 ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TRỌN ĐƯỜNG          2,400
38 ĐƯỜNG 29 NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG          1,500
39 ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,000
40 ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,000
41 ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B ĐỖ XUÂN HỢP DƯƠNG ĐÌNH HỘI          3,000
42 ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚ QUỐC LỘ 1A HOÀNG HỮU NAM          3,600
43 ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÊ VĂN VIỆT LÃ XUÂN OAI          2,400
44 ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,600
45 ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B ĐỖ XUÂN HỢP NGÃ 4 ĐƯỜNG 79          3,000
NGÃ 4 ĐƯỜNG 79 TĂNG NHƠN PHÚ          3,800
46 ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚ LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG 100          3,000
47 ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG SỐ 18 ĐƯỜNG 18B          3,600
48 ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG 18B          3,600
49 ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG 18B          3,600
50 ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG SỐ 21          3,600
51 ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG            3,000
52 ĐƯỜNG 990 (GÒ TRANG) TRỌN ĐƯỜNG            2,100
53 ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG            3,800
54 ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU TRỌN ĐƯỜNG            2,400
55 ĐƯỜNG NHÀ THIẾU NHI LÊ VĂN VIỆT NGÔ QUYỀN          5,400
56 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG          2,100
57 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNH TRỌN ĐƯỜNG            2,400
58 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNH LONG SƠN CUỐI ĐƯỜNG          2,100
59 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG          2,100
60 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH TAM ĐA SÔNG TẮC          2,100
61 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNH XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG SỐ 11          2,100
62 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG          1,800
63 ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNH HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG          1,800
64 ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNH XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG          2,400
65 ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG            3,000
66 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG          2,400
67 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG          2,400
68 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG            2,400
69 ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG          2,400
70 ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG          3,900
71 ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A NGÃ 3 TRƯƠNG VĂN THÀNH ĐÌNH TĂNG PHÚ          2,400
72 ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT MAN THIỆN          3,600
73 ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG SỐ 265          3,600
74 ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG SỐ 265          3,600
75 ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) CUỐI ĐƯỜNG          3,900
76 ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) CUỐI ĐƯỜNG          3,900
77 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG          1,800
78 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG            2,400
79 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH NGUYỄN XIỄN SÔNG ĐỒNG NAI          1,500
80 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU CUỐI ĐƯỜNG          2,400
81 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG          1,800
82 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG            2,400
83 ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT NGÔ QUYỀN          4,800
84 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU CUỐI ĐƯỜNG          2,400
85 ĐƯỜNG SỐ 8 NGUYỄN VĂN TĂNG HÀNG TRE          1,500
86 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG  TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG            2,400
87 ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT TÂN LẬP I          3,600
88 ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ QUỐC LỘ 22 TÂN HOÀ II          3,600
89 ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒA NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG          1,800
90 GÒ CÁT TRỌN ĐƯỜNG            2,400
91 GÒ NỔI TRỌN ĐƯỜNG            2,100
92 HAI BÀ TRƯNG TRỌN ĐƯỜNG            4,500
93 HÀNG TRE LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG          2,100
94 HỒ BÁ PHẤN TRỌN ĐƯỜNG            3,600
95 HOÀNG HỮU NAM TRỌN ĐƯỜNG            3,600
96 HỒNG SẾN ĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24)          1,500
97 HUỲNH THÚC KHÁNG NGÔ QUYỀN KHỔNG TỬ          4,500
98 ÍCH THẠNH TRỌN ĐƯỜNG            2,400
99 KHỔNG TỬ HAI BÀ TRƯNG NGÔ QUYỀN          4,500
100 LÃ XUÂN OAI NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) CẦU TĂNG LONG          6,000
CẦU TĂNG LONG NGÃ BA LONG TRƯỜNG          4,500
101 LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG            6,000
102 LÊ VĂN VIỆT NGÃ 4 THỦ ĐỨC NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI        13,500
NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI CẦU BẾN NỌC          9,000
CẦU BẾN NỌC NGÃ 3 MỸ THÀNH          5,400
103 LÒ LU TRỌN ĐƯỜNG            3,800
104 LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG            1,500
105 LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG            2,100
106 LONG THUẬN TRỌN ĐƯỜNG            1,800
107 MẠC HIỂN TÍCH TRỌN ĐƯỜNG            2,400
108 MAN THIỆN TRỌN ĐƯỜNG            4,800
109 NAM CAO TRỌN ĐƯỜNG            3,600
110 NAM HOÀ TRỌN ĐƯỜNG            3,800
111 NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG            5,400
112 NGUYỄN CÔNG TRỨ HAI BÀ TRƯNG TRẦN HƯNG ĐẠO          4,400
113 NGUYỄN DUY TRINH TRỌN ĐƯỜNG            4,200
114 NGUYỄN THÁI HỌC HAI BÀ TRƯNG TRẦN QUỐC TOẢN          4,200
115 NGUYỄN VĂN TĂNG TRỌN ĐƯỜNG            3,600
116 NGUYỄN VĂN THẠNH TRỌN ĐƯỜNG            2,100
117 NGUYỄN XIỂN TRỌN ĐƯỜNG            2,700
118 PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG            5,100
119 PHAN ĐẠT ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG            1,800
120 PHAN ĐÌNH PHÙNG KHỔNG TỬ LÊ LỢI          4,200
121 PHƯỚC THIỆN TRỌN ĐƯỜNG            2,600
122 QUANG TRUNG TRỌN ĐƯỜNG            6,000
123 QUANG TRUNG (NỐI DÀI) ĐƯỜNG 12 CUỐI TUYẾN          4,400
124 TAM ĐA NGUYỄN DUY TRINH CẦU HAI TÝ          2,600
CẦU HAI TÝ RẠCH MƯƠNG          2,400
RẠCH MƯƠNG SÔNG TẮC          1,500
125 TÂN HOÀ II TRƯƠNG VĂN THÀNH MAN THIỆN          4,200
126 TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT QUỐC LỘ 50          4,500
127 TÂN LẬP II TRỌN ĐƯỜNG            4,500
128 TĂNG NHƠN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG            3,600
129 TÂY HOÀ TRỌN ĐƯỜNG            6,000
130 TRẦN HƯNG ĐẠO TRỌN ĐƯỜNG            6,000
131 TRẦN QUỐC TOẢN KHỔNG TỬ LÊ LỢI          4,200
132 TRẦN TRỌNG KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG            3,000
133 TRỊNH HOÀI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG            5,200
134 TRƯƠNG HANH TRỌN ĐƯỜNG            1,500
135 TRƯỜNG LƯU TRỌN ĐƯỜNG            2,400
136 TRƯƠNG VĂN HẢI TRỌN ĐƯỜNG            2,400
137 TRƯƠNG VĂN THÀNH TRỌN ĐƯỜNG            4,400
138 TÚ XƯƠNG PHAN CHU TRINH CUỐI ĐƯỜNG          4,400
139 VÕ VĂN HÁT TRỌN ĐƯỜNG            2,700
140 XA LỘ HÀ NỘI CẦU RẠCH CHIẾC NGÃ 4 THỦ ĐỨC          5,700
NGÃ 4 THỦ ĐỨC NGHĨA TRANG LIỆT SĨ          4,500

 

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN 9 TP HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ỐC TRẦN LÊ TLREAL

 

 

"BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU BÁN NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MUA

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU MUA NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CĂN NHÀ ƯNG Ý"

HOTLINE: 0909314898 - 0901497897

 

MUỐN BÁN NHÀ NHANH HÃY GỌI TLREAL ?

  • Quý Khách đang cần BÁN NHÀ nhanh để giải quyết vấn đề cá nhân ?
  • Quý Khách ĐÃ GỬI cho nhiều đơi vị môi giới bạn bè, người thân nhưng vẫn chưa bán được ?
  • Quý Khách đã đăng tin trên báo nhưng chỉ tiếp những người không có thiện chí ?

 

HÃY ĐỂ TLREAL GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN ĐÓ CHO QUÝ KHÁCH

 

  • TLREAL Với đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Bất Động Sản
  • TLREAL chuyên hoạt động trong phân khúc mua bán nhà phố nên đang có rất nhiều khách hàng đang tìm mua nhà.
  • TLREAL có đội ngũ nhân viên định giá chuyên nghiệp nên khi khách hàng bán nhà sẽ được tư vấn về giá bán tốt nhất
  • TLREAL chỉ nhận đúng hoa hồng khi giao dịch mua bán thành công đảm bảo không nâng/ kê giá bán.
  •  TLREAL  kim chỉ nang hoạt động của nhân viên TLREAL CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG – UY TÍN

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRẦN LÊ - TLREAL

Văn phòng: 168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0901 497 897 

Email: info@tlreal.com.vn

Website : tlreal.com.vn

Facebook : https://www.facebook.com/tlreal.com.vn/

Các tin liên quan

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN


Địa Ốc Trần Lê - TLREAL

tlreal.com.vn

Quý khách có nhu cầu tư vấn, nhận báo giá và chính sách ưu đãi thông tin các dự án chung cư chính xác từ CĐT xin vui lòng điền thông tin theo mẫu! Hotline: 0901 497 897 Chúc anh chị có cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý !!!

tlreal.com.vn
0901 497 897
Gọi