BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

25/01/2018 | 14:42

Bảng giá đất Quận Bình Thạnh 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH, TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chi tiết giá đất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BẠCH ĐẰNG NGÃ 3 HÀNG XANH CHỢ BÀ CHIỂU 38,000
2 BÌNH LỢI TRỌN ĐƯỜNG   15,300
3 BÌNH QUỚI CẦU KINH THANH ĐA 16,800
THANH ĐA BẾN ĐÒ 12,500
4 BÙI HỮU NGHĨA CẦU BÙI HỮU NGHĨA NGÃ BA THÁNH MẪU 25,400
NGÃ BA THÁNH MẪU BẠCH ĐẰNG 28,100
5 BÙI ĐÌNH TUÝ TRỌN ĐƯỜNG   23,600
6 CHU VĂN AN NGÃ 5 BÌNH HOÀ CẦU CHU VĂN AN 20,800
CẦU CHU VĂN AN ĐINH BỘ LĨNH 23,600
7 CÔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG   20,500
8 CÔNG TRƯỜNG TỰ DO TRỌN ĐƯỜNG   20,500
9 DIÊN HỒNG TRỌN ĐƯỜNG   23,000
10 ĐIỆN BIÊN PHỦ CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ CẦU SÀI GÒN 38,000
11 ĐINH BỘ LĨNH CẦU BÌNH TRIỆU NGUYỄN XÍ 22,100
NGUYỄN XÍ ĐIỆN BIÊN PHỦ 23,100
12 ĐINH TIÊN HOÀNG CẦU BÔNG PHAN ĐĂNG LƯU 38,000
13 ĐỐNG ĐA TRỌN ĐƯỜNG   13,600
14 ĐƯỜNG 12AB KHU MIẾU NỔI TRỌN ĐƯỜNG   22,000
15 ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI TRỌN ĐƯỜNG   19,200
16 ĐƯỜNG D1 TRỌN ĐƯỜNG   27,600
17 ĐƯỜNG D2 TRỌN ĐƯỜNG   27,600
18 ĐƯỜNG D3 TRỌN ĐƯỜNG   24,000
19 ĐƯỜNG D5 TRỌN ĐƯỜNG   19,200
20 ĐƯỜNG TRỤC 30M TRỌN ĐƯỜNG   14,600
21 HỒ XUÂN HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   22,000
22 HỒNG BÀNG VŨ TÙNG DIÊN HỒNG 25,600
23 HOÀNG HOA THÁM NGUYỄN THƯỢNG HIỀN NGUYỄN VĂN ĐẬU 17,600
NGUYỄN VĂN ĐẬU PHAN ĐĂNG LƯU 20,600
24 HUỲNH MẪN ĐẠT CÔNG TRƯỜNG TỰ DO NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 22,000
25 HUỲNH ĐÌNH HAI TRỌN ĐƯỜNG   24,700
26 HUỲNH TÁ BANG TRỌN ĐƯỜNG   12,800
27 HUỲNH TỊNH CỦA TRỌN ĐƯỜNG   21,300
28 LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG   24,800
29 LÊ QUANG ĐỊNH CHỢ BÀ CHIỂU NƠ TRANG LONG 31,200
NƠ TRANG LONG NGUYỄN VĂN ĐẬU 24,000
NGUYỄN VĂN ĐẬU RANH QUẬN GÒ VẤP 20,400
30 LÊ TRỰC TRỌN ĐƯỜNG   13,800
31 LƯƠNG NGỌC QUYẾN BÌNH LỢI RANH QUẬN GÒ VẤP 12,000
32 MAI XUÂN THƯỞNG TRỌN ĐƯỜNG   11,600
33 MÊ LINH TRỌN ĐƯỜNG   24,000
34 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   24,000
35 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN LÊ QUANG ĐỊNH HOÀNG HOA THÁM 13,400
HOÀNG HOA THÁM NGUYỄN VĂN ĐẬU 12,000
36 NGÔ NHÂN TỊNH TRỌN ĐƯỜNG   12,000
37 NGÔ ĐỨC KẾ TRỌN ĐƯỜNG   13,200
38 NGÔ TẤT TỐ TRỌN ĐƯỜNG   21,100
39 ĐƯỜNG PHÚ MỸ TRỌN ĐƯỜNG   14,400
40 NGUYỄN TRUNG TRỰC TRỌN ĐƯỜNG   13,400
41 NGUYỄN  XÍ TRỌN ĐƯỜNG   21,700
42 NGUYỄN AN NINH TRỌN ĐƯỜNG   13,600
43 NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG   10,600
44 NGUYỄN CÔNG HOAN TRỌN ĐƯỜNG   11,500
45 NGUYỄN CÔNG TRỨ TRỌN ĐƯỜNG   17,600
46 NGUYỄN CỬU VÂN XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 24,000
47 NGUYỄN DUY TRỌN ĐƯỜNG   12,000
48 NGUYÊN HỒNG TRỌN ĐƯỜNG   12,000
49 NGUYỄN HỮU CẢNH TRỌN ĐƯỜNG   32,000
50 NGUYỄN HUY LƯỢNG TRỌN ĐƯỜNG   22,000
51 NGUYỄN HUY TƯỞNG TRỌN ĐƯỜNG   17,600
52 NGUYỄN KHUYẾN TRỌN ĐƯỜNG   13,600
53 NGUYỄN LÂM TRỌN ĐƯỜNG   12,700
54 NGUYỄN THÁI HỌC TRỌN ĐƯỜNG   11,400
55 NGUYỄN THIỆN THUẬT TRỌN ĐƯỜNG   18,500
56 NGUYỄN VĂN LẠC TRỌN ĐƯỜNG   21,000
57 NGUYỄN VĂN ĐẬU GIÁP RANH QUẬN
PHÚ NHUẬN
LÊ QUANG ĐỊNH 24,000
LÊ QUANG ĐỊNH PHAN VĂN TRỊ 18,100
58 NGUYỄN XUÂN ÔN TRỌN ĐƯỜNG   13,600
59 NƠ TRANG LONG PHAN ĐĂNG LƯU LÊ QUANG ĐỊNH 32,400
LÊ QUANG ĐỊNH NGUYỄN XÍ 24,300
NGUYỄN XÍ BÌNH LỢI 18,000
60 PHẠM VIẾT CHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   24,000
61 PHAN HUY ÔN TRỌN ĐƯỜNG   14,400
62 PHAN BỘI CHÂU TRỌN ĐƯỜNG   20,900
63 PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG   22,000
64 PHAN ĐĂNG LƯU LÊ QUANG ĐỊNH GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN 38,000
65 PHAN XÍCH LONG TRỌN ĐƯỜNG   31,700
66 PHAN VĂN HÂN ĐIỆN BIÊN PHỦ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 19,200
XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH CÔNG TRƯỜNG TỰ DO 24,000
67 PHAN VĂN TRỊ LÊ QUANG ĐỊNH NƠ TRANG LONG 19,200
NƠ TRANG LONG GIÁP QUẬN GÒ VẤP 18,000
68 PHÓ ĐỨC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   12,000
69 QUỐC LỘ 13 ĐÀI LIỆT SĨ CẦU BÌNH TRIỆU 24,000
70 TĂNG BẠT HỔ TRỌN ĐƯỜNG   14,400
71 THANH ĐA TRỌN ĐƯỜNG   12,400
72 THIÊN HỘ DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   8,400
73 TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG   12,000
74 TRẦN KẾ XƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   12,800
75 TRẦN QUÝ CÁP TRỌN ĐƯỜNG   14,400
76 TRẦN VĂN KỶ TRỌN ĐƯỜNG   14,000
77 TRỊNH HOÀI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG   22,000
78 TRƯỜNG SA CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 19,200
CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ CẦU BÔNG 14,400
79 UNG VĂN KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG   22,000
80 VẠN KIẾP TRỌN ĐƯỜNG   19,000
81 VÕ DUY NINH TRỌN ĐƯỜNG   15,100
82 VÕ TRƯỜNG TOẢN TRỌN ĐƯỜNG   22,000
83 VŨ HUY TẤN TRỌN ĐƯỜNG   16,800
84 VŨ NGỌC PHAN TRỌN ĐƯỜNG   12,400
85 VŨ TÙNG TRỌN ĐƯỜNG   23,000
86 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH CẦU THỊ NGHÈ VÒNG XOAY
HÀNG XANH
38,000
VÒNG XOAY
HÀNG XANH
ĐÀI LIỆT SĨ 27,000
ĐÀI LIỆT SĨ CẦU KINH 20,600
DẠ CẦU THỊ NGHÈ   13,800
87 YÊN ĐỖ TRỌN ĐƯỜNG   13,400
88 PHẠM VĂN ĐỒNG TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH   18,000
 

 

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH TP HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ỐC TRẦN LÊ TLREAL

 

 

"BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU BÁN NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MUA

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU MUA NHÀ NHƯNG VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CĂN NHÀ ƯNG Ý"

HOTLINE: 0909314898 - 0901497897

 

MUỐN BÁN NHÀ NHANH HÃY GỌI TLREAL ?

  • Quý Khách đang cần BÁN NHÀ nhanh để giải quyết vấn đề cá nhân ?
  • Quý Khách ĐÃ GỬI cho nhiều đơi vị môi giới bạn bè, người thân nhưng vẫn chưa bán được ?
  • Quý Khách đã đăng tin trên báo nhưng chỉ tiếp những người không có thiện chí ?

 

HÃY ĐỂ TLREAL GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN ĐÓ CHO QUÝ KHÁCH

 

  • TLREAL Với đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Bất Động Sản
  • TLREAL chuyên hoạt động trong phân khúc mua bán nhà phố nên đang có rất nhiều khách hàng đang tìm mua nhà.
  • TLREAL có đội ngũ nhân viên định giá chuyên nghiệp nên khi khách hàng bán nhà sẽ được tư vấn về giá bán tốt nhất
  • TLREAL chỉ nhận đúng hoa hồng khi giao dịch mua bán thành công đảm bảo không nâng/ kê giá bán.
  •  TLREAL  kim chỉ nang hoạt động của nhân viên TLREAL CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG – UY TÍN

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRẦN LÊ - TLREAL

Văn phòng: 168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0901 497 897 

Email: info@tlreal.com.vn

Website : tlreal.com.vn

Facebook : https://www.facebook.com/tlreal.com.vn/

Các tin liên quan

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN


Địa Ốc Trần Lê - TLREAL

tlreal.com.vn

Quý khách có nhu cầu tư vấn, nhận báo giá và chính sách ưu đãi thông tin các dự án chung cư chính xác từ CĐT xin vui lòng điền thông tin theo mẫu! Hotline: 0901 497 897 Chúc anh chị có cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý !!!

tlreal.com.vn
0901 497 897
Gọi